Log In

Yi Yu Tsai Edit Profile

educator , Ophthalmologist

Yi Yu Tsai, Chinese ophthalmologist, educator. Certified ophthalmologist Department Health, 1998. Member of Asia Corneal Society.

Background

Tsai, Yi Yu was born on September 26, 1967 in Chiayi, Taiwan. Son of Show Shou Tsai and Li Shian Chiau.

Education

Doctor of Medicine, Taipei Medical University, Taiwan, 1992. Doctor of Philosophy, Chung Shan Medical University, Taichung, Taiwan, 2005.

Career

Attending physician, department, ophthalmology China Medical University Hospital, Taichung, Taiwan, since 1998, chief, department ophthalmology, since 2005, associate professor department ophthalmology, since 2006.

Achievements

  • Certified ophthalmologist Department Health, 1998.

Membership

Member of Asia Corneal Society.

Connections

Married Chien-Lin Lin, January 13, 1998. Children: Yu Lin, Yu Jen.

father:
Show Shou Tsai

mother:
Li Shian Chiau

spouse:
Chien-Lin Lin

child:
Yu Lin Tsai

child:
Yu Jen Tsai