Log In

Yukiko Suzuki Edit Profile

language educator

Yukiko Suzuki, Japanese language educator. Teacher Buffalo Nihongo Club, 2006.

Background

Suzuki, Yukiko was born on June 21, 1962 in Tokyo. Daughter of Morio and Masako Shiratori.

Career

English teacher Junior High School, Yokyo Metropolitan Government, 1984—2006. Professor Japanese language Niagara University, 2007.

Membership

Teacher Buffalo Nihongo Club, 2006.

Connections

Married Akira Suzuki, March 27, 1988. Children: Nobiru, Koso.

father:
Morio Shiratori

mother:
Masako Shiratori

spouse:
Akira Suzuki

children:
Nobiru Suzuki

Koso Suzuki