Log In

Zhen-Yu Li Edit Profile

research scientist

Zhen-Yu Li, Chinese research scientist.

Background

Li, Zhen-Yu was born on October 2, 1980 in Chia-Yi County, Taiwan. Son of Chi-Pu Li and Tzu-Yin Lin.

Education

Bachelor of Science, Chung Yuan Christian University, Chung-Li, Taiwan, 2003. Master of Science, Chung Yuan Christian University, Chung-Li, Taiwan, 2004. Doctor of Philosophy, Chung Yuan Christian University, Chung-Li, Taiwan, 2007.

Career

Research fellow Institute Nuclear Energy Research Atomic Energy Council, Executive Yuan, Lungtan, Taiwan, 2002—2007. Postdoctoral research fellow National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan, since 2007. Technical consultant LeadLight Technology, Inc, Gueishan Township, Taoyuan County, Taiwan, since 2008.

Connections

Life partner Pei-Chen Tsai.

father:
Chi-Pu Li

mother:
Tzu-Yin Lin