Log In

Cheng-Dean Shih Edit Profile

educator , Pharmacist

Cheng-Dean Shih, Chinese pharmacist, educator. Achievements include design of medical teaching web. Recipient Outstanding Teaching Performance award, Tajen University, 2007-2008.

Background

Shih, Cheng-Dean was born on September 13, 1968 in Kaohsiung County, Taiwan. Son of Wen-Zhang Shih and Xiu-Xin Chan.

Education

Doctor of Philosophy, National Yang-Ming University, Taipei, Taiwan, 1996.

Career

Teaching assistant National Yang-Ming University, Taipei, 1992—1994, pharmacist, 1996—1997, director, 2004—2009. 2nd lieutenant Medical Camp.

Achievements

  • Achievements include design of medical teaching web.

Connections

Married Mei-Ling Liao. Children: Yun-An, Ya-Xuan.

father:
Wen-Zhang Shih

mother:
Xiu-Xin Chan

spouse:
Mei-Ling Liao

child:
Yun-An Shih

child:
Ya-Xuan Shih