Log In

Kuan-Hsun Chiu Edit Profile

Engineer

Kuan-Hsun Chiu, Chinese engineer. Achievements include design and fabrication of aluminum nitride thin film bulk acoustic wave devices.

Background

Chiu, Kuan-Hsun was born on August 27, 1973 in Kaoshiung, Taiwan. Son of Hu Chiu and Li Ching Cheng.

Education

Doctor of Philosophy, National Tsing Hua University, Hsinchiu, Taiwan, 2007.

Career

Senior engineer Asia Pacific Microsystems, Inc., Hsinchu, Taiwan, 2005—2007, MJC probe Inc., Chu pei city, since 2007.

Achievements

  • Achievements include design and fabrication of aluminum nitride thin film bulk acoustic wave devices.

Connections

Married Lo Chi Tseng, January 20, 2007.

father:
Hu Chiu

mother:
Li Ching Cheng

spouse:
Lo Chi Tseng