Log In

Li-Yu Tsai Edit Profile

Biochemist , educator

Li-Yu Tsai, Chinese biochemist, educator. Medical Technologist Department of Health.

Background

Tsai, Li-Yu was born on March 15, 1952 in Kaohsiung, Taiwan. Daughter of Kao-Tsair Tsai and Shi Tsai-Lee.

Education

Doctor, Kaohsiung Medical College, Taiwan, 1993.

Career

Associate professor Kaohsiung Medical University, Taiwan, 1983—1997, professor Taiwan, since 1997. Director of department of clinical biochemistry Kaohsiung Medical University Hospital, since 1978.

Achievements

  • Medical Technologist Department of Health.

Connections

Married Wei-Chung Wu, November 1, 1947. Children: Szu-Hsien Wu, Szu-Huah Wu, Szu-Ying Wu.

father:
Kao-Tsair Tsai

mother:
Shi Tsai-Lee

spouse:
Wei-Chung Wu

child:
Szu-Hsien Wu Tsai

child:
Szu-Huah Wu Tsai

child:
Szu-Ying Wu Tsai