Log In

Norio Shiomi Edit Profile

educator , Biological chemist

Norio Shiomi, Japanese biological chemist, educator.

Background

Shiomi, Norio was born on July 22, 1942 in Obihiro, Hokkaido, Japan. Son of Hiyoshi and Yaeno (Asano) Shiomi.

Education

Master of Science, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 1967. Doctor o Agriculture, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 1980.

Career

Lecturer Hokkaido University, 1967-1985. Associate professor Rakuno Gakuen University, Ebetsu, Japan, 1985-1989, professor biological chemistry Japan, since 1989.

Connections

Married Ayako Saitou.

father:
Hiyoshi Shiomi

mother:
Yaeno (Asano) Shiomi

spouse:
Ayako Saitou.