Log In

Ming Shean Chou Edit Profile

educator , Engineer

Ming Shean Chou, Chinese environmental engineer, educator. Achievements include invention of of an innovated gas incinerator. Recipient Research Achievement award, National Science Council, 1987-1991.

Background

Chou, Ming Shean was born on September 5, 1951 in Changhua, Taiwan. Son of Heng Tech and Wang Eer Chou.

Education

Bachelor, National Central University, Chung-Li, Taiwan, 1974. Master, National Taiwan University, Taipei, 1976. Doctor of Philosophy, National Taiwan University, Taipei, 1989.

Career

Chemical engineer Chinese Petroleum Company, Chia-Yi, Taiwan, 1978—1991. Associate professor Na.t Sun Yat-Sen University, Kaohisung, Taiwan, 1991—1998, professor Taiwan, since 1998. Consultant Kaohisung County Government, 1997—2001.

Second lieutenant Chinese Army, 1976-1978.

Achievements

  • Achievements include invention of of an innovated gas incinerator.

Connections

Married A. Yu Huang, March 29, 1979. Children: Bin Hui, Bin Hua, Brian.

father:
Heng Tech

mother:
Wang Eer Chou

spouse:
A. Yu Huang

child:
Bin Hui Chou

child:
Bin Hua Chou

child:
Brian Chou